Stomatološke usluge

DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 • Liječenje mliječnih zuba
 • Preventivni ispuni(plombe)
 • Preventivno zalivanje fisura
 • Stripovanje zuba
 • Uklanjanje mekih naslaga (plaka)
 • Fluorizacija zuba
 • Vađenje mliječnih zuba
 • Edukacija o oralnoj higjeni
 

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

 • Korekcija koštanih tkiva
 • Korekcija mekih tkiva
 • Frenektomije,
 • Apikotomije,
 • Vađenja impaktiranih zuba
 • Oslobađanje zuba za ortodonciju
 • Ugradnja implanta
 

 ORTODONCIJA:

 • Izrada i postavljanje mobilnih i fiksnih ortodontskih aparata
 • Izrada retencionih folija

PARODONTOLNA HIRURGIJA

 • Operacije na mekim tkivima
 • Regenerativne procedure mekih i koštanih tkiva
 • Ugradnja vještačke kosti
   

 

   

KONZERVATIVA I ENDODONCIJA

 • AIR FLOW tretman
 • Bezbolna opravka zuba
 • Dezinfekcija korjenova kavitacijom i vakuumom
 • Elektronsko određivanje dužine korjenova pri liječenju
 • Korjensko liječenje oboljelih zuba u jednom dolasku
 • Mašinsko liječenje korjenova zuba
 • Uklanjanje mekih i tvrdih naslaga
 • Rekonstrukcije krunica zuba kompozitnim materijalom
 • Vlastita Rtg dijagnostika
 

PROTETIKA

 • Izrada keramičkih mostova i krunica
 • Izrada keramičkih mostova i krunica na implatantima.
 • Bezmetalne keramičke krunice
 • Metalo-keramičke krunice
 • Izrada proteza na impantima
 • Kombinovani radovi
 • Namjenske metalo-keramičke krunice
 • FRC kočići nadogradnja
 • Livena metalna nadogradnja
 • Parcijalna skeletirana proteza
 • Parcijalna akrilatna proteza
 • Izrada totalnih proteza
 • Izrada zaštitnika za sportiste
 

KOZMETOLOGIJA :

 • Punjenje i korekcija nabora na koži hijaluronskom kiselinom
 • Duboki tretmani kože
 • Površinski tretmani kože
 • Mezoterapija
 • Korekcija i punjenje usana
 • Zatezanje bora na svim dijelovima lica